Money & Life (2013, Novac i život) je strastveni i inspirativni dokumentarac u stilu eseja koji postavlja provokativno pitanje: možemo li ekonomsku krizu vidjeti ne kao katastrofu, već kao ogromnu priliku za novi rast našega društva? Ova filmska odiseja povezuje tačkice na našim dosadašnjim ekonomskim ranama i tako nudi novu priču o novcu, ali ovaj put ne na osnovi nestašice, nego na osnovi novih paradigmi planetarnog blagostanja koje vide sve segmente cjelokupnog života na planeti kao međusobno duboko povezane.