Moving Forward (2011), režisera Petera Josepha, dugometražni je dokumentarni film koji zastupa nužnost tranzicije iz naše trenutne socioekonomske monetarne paradigme koja upravlja čitavim svijetom. Tematika nadilazi teme kulturalnog relativizma i tradicionalne ideologije te će se pomaknuti prema jezgri empirijskih ‘životnih’ atributa ljudskog i društvenog opstanka, ekstrapolirajući te temeljne prirodne zakone u novu održivu socijalnu paradigmu nazvanu ‘Ekonomija bazirana na resursima’.

U filmu će se pojavljivati stručnjaci iz područja javnog zdravstva, antropologije, neurobiologije, ekonomije, energetike, tehnologije, društvene znanosti i druge značajne osobe povezane sa funkcioniranjem društva i kulture. Tri centralne teme ovog rada su ‘ljudsko ponašanje’, ‘monetarna ekonomija’ i ‘primjenjena nauka’. One zajedno čine model za razumijevanje trenutne društvene paradigme, zbog čega je kritično maknuti se iz nje – u spoju sa novim i praktičnim društvenim pristupom zasnovanim na naprednim znanjima koji bi razriješio socijalne probleme kojim se suočava svijet danas.