Postoji grad u kojem ljudi žive bez politike, religije i novca

Ime grada je Aurovile, i ovaj utopijski okrug omogućava muškarcima i ženama svih nacionalnosti da žive u miru i harmoniji.

Osnovan 1968. godine, Aurovile, ili ‘Grad zore’, je nazvan međunarodnim gradom od strane UNESCO-a, sa svojim stanovnicima poreklom iz više od 50 zemalja i različitih kultura.

Mi se tako često fokusiramo na razlike koje nas razdvajaju, bilo da su političke, ekonomske ili duhovne, i kao rezultat toga stvaramo granice. Ali u Aurovilu nema potrebe da se podižu zidovi među ljudima, jer ne postoje ograničavajući sistemi. Nema novca, nema religije i nema politike. I tako su ljudi u mogućnosti da žive mirno.

Umesto vlade, grad vode samo-formirani komiteti, a umesto novca se koristi “Aurocard.“ Alkohol se ne prodaje u Aurovilu, a automobilima je zabranjen ulazak na njihove puteve. Ali nikakva pravila se zapravo ne sprovode, jer ne postoji zvanična vlada ili policija. Umesto toga, grad se oslanja na sistem poverenja između stanovnika.

Utopijska vizija za Aurovil je nastala od duhovnog vođe Mire Alfasa, koja je poznatija kao “Majka“ Aurovila. Ona je nacrtala prvi plan grada 1960. godine, deleći ga u četiri zone: industrijska (organske farme), kulturna (radnje i preduzeća), stambena, i međunarodna (područja za posetioce).

Iste godine je francuski arhitekta Rodžer Anger pretvorio njenu viziju u masterplan koji se sastojao od spirale kuća, javnih zgrada, farmi i šuma. Od tada su spoljne organizacije započele projekte za napredak originalne vizije Aurovila.

Arhitekta Anupama Kundo, na primer, je za stanovnike dizajnirao kuće u stilu Lego kockica, a arhitekte iz Aurovil dizajn konsaltinga su nacrtali preko 20 javnih prostora za grad, kao što su obdaništa, biblioteke, odmarališta i kuće. Iako mnogi tek treba da se izgrade, predviđeni projekti se vrte oko ljudske veze i održivosti životne sredine.

Ovo mirna zajednica teži ka tome da bude održiv eko grad, velika rodnost, kombinujući voćke, kukuruzna polja i voćnjake, organizovani u 15 farmi i prostirući se na površini od skoro 2,5 jutra, osigurava da ima dosta hrane za stanovništvo.

Pedeset seljaka i 300 suseda radi na farmama, proizvodeći 2% utrošenog pirinča i žitarica i 50% povrća. Selo je takođe samostalno u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda, kao i sezonskog voća.

Mnogi projekti su pokrenuti od strane stanovnika Aurovila, od škola i IT sektora, do obnovljivih izvora energije i proizvodnje rukotvorina. Kao rezultat toga, zaposleno je 4.000 do 5.000 ljudi iz okolnih sela.

Čak i sajt grada priznaje ovo, ali naglašava da aktivno rade da bi to postigli. Ipak, to što je tamo došlo do prekida u sistemu, i što postoje ljudi koji traže da im to bude stvarnost, neverovatno govori o želji koju mnogi od nas imaju, duboko u sebi, da se oslobodimo ograničenja koja gledamo kao normalna.

Alfasa je verovala da:

Negde na zemlji treba da postoji mesto koje ni jedna nacija ne bi mogla prisvojiti, gde sva ljudska bića dobre volje koja imaju iskrenu želju mogu slobodno živeti kao građani sveta i poštovati jednu jedinu vlast, onu od vrhovne Istine; mesto mira, sloge i harmonije u kojem će se svi borbeni instikti čoveka koristiti isključivo za osvajanje uzroka njegovih patnji i bede, da savlada svoje slabosti i neznanje, da trijumfuje nad svojim ograničenjima i nesposobnostima; mesto gde bi potrebe duha i briga za nepredak imali prednost nad zadovoljenjem želja i strasti, potragom za zadovoljstvom i materijalnim uživanjem. Jer, u ovom idealnom mestu novac ne bi više bio suvereni gospodar; vrednost pojedinca bi imala daleko veći značaj nego materijalno bogatsvo i društveni položaj. Tamo rad ne bi bio način da zaradite za svoj život, već način da iskažete sebe i razvijete svoje sposobnosti i mogućnosti dok služite zajednici kao celini, koja bi za svakog pojedinca obezbedila egzistenciju i sferu delovanja.

U Aurovilu, ljudski odnosi ne treba da se oslanjaju na takmičenje i sukob, već na jedinstvo; da međusobno cene svačiju sposobnost da čine dobro, i da to koriste kao pokretačku snagu za stvaranje zajednice koja čini dobro.